Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin korunması
Rollas Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (“Koinde”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Koinde olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Koinde ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Koinde tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Koinde Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim'i inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Koinde, kişisel verilerinizi, Koinde ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?
Koinde ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Koinde kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Koinde; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Koinde, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz Koinde hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Koinde internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Koinde'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Koinde’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Koinde standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Koinde, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Koinde tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.koinde.com/user-account/my-support/ adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Koinde tüketici hattı 0850 255 1218’u arayarak kullanabilirsiniz.

Protection of personal data

We, as Koinde Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (“Koinde”), are showing maximum care and sensitivity for the security of your personal data.

We are also attaching great importance to make sure that all kinds of personal data of all and any people related to Koinde, including, but not limited to, the people making use of the products and services of Koinde, are duly processed and kept in strict compliance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (the “Law”). Being fully conscious of our liability, and in accordance with the Law, we, acting as a “Data Controller”, are processing your personal data and information within the following scope and in accordance with the following terms and conditions.

For detailed information on the methods and purposes for the processing of your personal data by Koinde, please visit Koinde's Privacy Notice and Cookie Notice.

What is Personal Data?
Personal data is defined in the Law as all kinds of information and data regarding an identified or identifiable natural person. Accordingly, your name, surname, date of birth, identity number, electronic mail address, phone number etc. shared by you with us are named and termed as Personal Data for the purposes hereof.

Koinde collects your personal data when you share it directly with Koinde, through automatic means or other sources, such as third-party platforms.

What are the purposes and legal bases of processing of your personal data?
Koinde is collecting and processing your personal data solely in order to perform and fulfill its legal obligations relating to your product and service relations with Koinde and to keep you informed about the campaigns and advantages pertaining thereto.

Accordingly, Koinde collects and processes your personal data for the purpose to evaluate and process any complaints, to process and manage your payments, improve our products, services, communication methods and functioning of our websites, and to provide you with personalized products, communication contents and targeted advertisements as well as product recommendations.

For the purposes set out above, Koinde processes your personal data based on your explicit consent, or without your consent where the processing is necessary for the establishment or performance of our agreement with you, or to the extent our legitimate interests require, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms.

To whom are we transferring and disclosing your personal data?
We may share your personal data with our shareholders, or our direct / indirect local / foreign subsidiaries, or local or foreign real and legal persons with whom we cooperate for performance of our activities and operations (such as cargo, transport, call center, software, or cloud services) and/or representing us throughout the continuity of our business relations.

Furthermore, your Personal Data may also be shared by us with competent courts and other governmental bodies and public entities for the performance of our legal duties and obligations. Koinde may also share your personal data and traffic information in connection with your visit to Koinde websites to ensure your security and to fulfill Koinde's obligations under the applicable legislation with the authorities and institutions.

How are we storing and keeping your personal data?
Your personal data shared with Koinde is being kept and stored in Koinde’s local / foreign secure servers in strict compliance with the applicable laws and regulations, the provisions of the Law, and Koinde standards relating thereto. Koinde takes the necessary technical and administrative security measures specified under the legislation to protect the security of your personal data.

How long do we keep your personal data for?
In accordance with Article 7/f.1. of the Law, once the purposes for processing the data no longer exist and/or upon expiration of the legal retention periods during which we are obliged to retain your personal data, your personal data will be deleted, destroyed or anonymized.

What are your rights arising out of the Law?
In accordance with Article 11 of the Law, to the extent Koinde is processing your data as a data controller, you have the following rights:

learn whether any of your personal data is subject to processing;
request information regarding the processing activities;
learn the purposes for processing;
know local and foreign third persons if, and to whom, personal data are transferred;
to request correction of personal data if processed incompletely or inaccurately;
request deletion or destruction of personal data if the purposes for processing no longer exist;
request notification of deletion or correction to third parties to whom personal data is transferred;
object to negative consequences which arise as a result of processing of personal data by automatic means; and
request indemnification if you suffer damage as a result of illegal processing of your personal data.
The requests found in your application will be resolved as soon as possible according to the nature of your request and within thirty days at the latest.

How can you exercise your rights relating to your personal data?
You can exercise your rights listed under Article 11 of the Law as described above by contacting us through the communication form available at https://www.koinde.com/user-account/my-support/ or by calling Koinde consumer line 0850 255 1218.